suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Södra barnskyddet, Berghäll

  • Serviceställe

Vi betjänar invånarna i södra Helsingfors och de svenskspråkiga invånarna i hela Helsingfors.

Besöksadress

Andra linjen 4 C
00530 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 23.3.2023