suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Södra barnskyddet, Berghäll

  • Serviceställe

Södra barnskyddet, Berghäll betjänar i frågor kring socialt arbete för barnfamiljer.

Besöksinformation

Andra linjen 4 C
00530 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 3.1.2021