suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Södra barnskyddet, Berghäll 1

  • Serviceställe

Södra barnskyddet, Berghäll 1 betjänar i frågor kring socialt arbete för barnfamiljer.

Besöksadress

Andra linjen 4 G
00530 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 17.3.2023