suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sockenbacka ungdomsgård

  • Serviceställe

Sockenbacka ungdomsgård fungerar som ungdomslokal.

Besöksadress

Pilbågsstigen 1 C2
00370 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 17.3.2023