suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Sockenbacka rådgivningsbyrå

  • Serviceställe

Sockenbacka rådgivningsbyrå är en mödrarådgivningsbyrå.

Besöksinformation

Kånalavägen 6-8 C
00370 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 19.10.2020