suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Sockenbacka hälsostation

  • Serviceställe

Sockenbacka hälsostation betjänar invånarna i bland annat Kånala, Lehtovuori, Smedjebacka, Sockenbacka och Reimars.

Kontakta hälsostationen om du är orolig för din hälsa, får akuta symtom eller behö ...

Besöksinformation

Kånalavägen 6-8 C

00370 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 24.5.2022