suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Socialarbete för handikappade, norra enheten

  • Serviceställe

Socialarbete för handikappade, norra enheten utför ändringsarbeten i bostad inom handikappservicen.

Besöksadress

Nedre Malms torg 2, 5 ja 7. krs
00700 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 22.5.2023