suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Socialarbete för barnfamiljer, västra området

  • Serviceställe

Västra områdets postnummer: 20100, 20200, 20210, 20240, 20250, 20320, 20360

Besöksinformation

Betjäningstider

vägledning och rådgivning
måndag-fredag 9.00–10.00
Öppettidet
måndag-fredag 9.00–16.00

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Åbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 21.3.2022