suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Social- och krisjouren

  • Serviceställe

Social- och krisjouren ger akut krishjälp dygnet runt vid omvälvande livssituationer. Klienten själv, en anhörig, en vän eller en myndighet kan vända sig till oss för hjälp. Tjänsterna är avgiftsfria.

Besöksinformation

Fernissagatan 8 A, 6. krs
01300 Vanda

Basuppgifter

Ansvarig organisation Vanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 26.6.2022