suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kronoby kommun

Småbo förskola

  • Serviceställe

Småbo föskolas målsättning är att stärka språket, speciellt skolsvenska.

Den språkliga utvecklingen tränas främst genom lek, vardagssituationer och samtal. Vi tränar även genom rim, ramsor, sånger, sagor och olika spel.

Ett annat viktigt mål är samarbetet mellan förskola och skola. Vårt mål är att övergången sedan blir så smidig som möjligt, när barnen börjar skolan. Därför samarbetar vi nästan ...

Besöksadress

Småböndersvägen 663
68750 Småbönders

Tjänster

Ansvarig för texten: Kronoby kommun
Uppdaterad: 2.5.2022