suomi.fi
skip_link_main
nav_office

Sjöfartshuset i Nagu

Sjöfartshuset i Nagu öppnade sommaren 2010.

Utställningarna berättar om stolta sjöfartstraditioner på orten från 1800-talets början fram till idag. Tyngdpunkten i landets seglation fanns från och med ...

ptv_serviceView_show_more

openptv_service_area Pargas

ptv_contactdetails_visit


ptv_contactdetails_others

ptv_contactdetails_phone

+358 24106600 
ptv_organization_phone_service_fee_description_charged

ptv_contactdetails_phone

Museiamanuens
+358 505962112 
ptv_organization_phone_service_fee_description_charged

ptv_contactdetails_postaddress

Pargas, bildningsavdelningen / Kultur

Strandvägen 28

21600Pargas

ptv_contactdetails_homepage


openptv_responsible_organizationPargas stad
openptv_service_location_language lang_fi, lang_sv

ptv_serviceLocationView_go_to_services_heading

ptv_serviceLocationView_go_to_services_description