suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Silvervägens servicehus/Norra Haga servicecentral

  • Serviceställe

Silvervägens servicehus/Norra Haga servicecentral erbjuder servicecentralverksamhet inom äldreomsorgen.

Besöksinformation

Silvervägen 14
00440 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 28.11.2021