suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Seniorinfo

  • Serviceställe

Vi på Seniorinfo ger dig den information som du behöver. Seniorinfo är en tjänst för seniorer i Helsingfors, där vi ger råd i frågor som inte är akuta. Vi diskuterar så att du hittar de tjänster som uppfyller dina behov. Vi känner väl igen tjänster om exempelvis att upprätthålla funktionsförmågan och kan berätta för dig om tjänster och evenemang som tillhandahålls av företag och organisationer, ut ...

Besöksadress

Broholmsgatan 2
00530 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–15.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 16.3.2023