suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Seniorcenter

  • Serviceställe

På seniorcenters utrymmen fungerar dagcentralen och konditionssalen för äldre, hemvårdens byrå, serviceboendeenheter Henna, Aftonrodnad och Vintergröna samt dygnet runt vård enheter Solgränd, Sommarvind och Solliden.

Besöksadress

Jussasvägen 18 A-H
04130 Sibbo

Betjäningstider

Dagcentralen öppet
måndag-fredag 8.00–14.00
Telefontjänstider
måndag-fredag 8.00–15.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 3.3.2023