suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rosavilla grupphem

  • Serviceställe

Rosavilla grupphem erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Rosavillagatan 7 a 1-2
00260 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.5.2023