suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rentola grupphem

  • Serviceställe

Rentola grupphem erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Hertig Johans väg 7 a
00600 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 1.6.2023