suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Psykiatriska enheten för småbarn, Sörnäsgatan

  • Serviceställe

Vid de Psykiatriska enheten för småbarn vårdar och undersöker vi barn under 6 år som uppvisar utdragna symtom i känsloliv, beteende eller social interaktion.

Besöksadress

Sörnäsgatan 2 A
00580 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Kansli
0504270613 
(lna/msa)
Faksi
0947180890 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 7.5.2024