suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning

  • Serviceställe

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning betjänar i frågor kring polikliniker för utvecklingsstörda.

Besöksadress

Sofielundsgatan 8, A-rakennus
00610 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 1.6.2023