suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Perhepäivähoito Koillinen 1

  • Serviceställe

Perhepäivähoito Koillinen 1 är ett styrningsområde inom familjedagvården.

Besöksinformation

Stickelbrinken 2
00700 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 24.11.2021