suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Pejtingsparken / Bollplan

  • Serviceställe

Pejtingsparken / Bollplan är en bollplan.

Besöksadress

Pejlingsvägen
00760 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 21.8.2023