suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Paulahemmet

  • Serviceställe

Paulahemmet betjänar i boendefrågor inom socialvården.

Besöksadress

Degermyrvägen 33 A 15
00320 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 25.5.2023