suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Parkeringbiljettautomat 564, Vuorimiehenkatu, Ullanpuistikko

  • Serviceställe

Parkeringbiljettautomat 564, Vuorimiehenkatu, Ullanpuistikko är en parkeringsbiljettautomat.

Besöksadress

Vuorimiehenkatu, Ullanpuistikko
00099 Helsingfors Stad

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.3.2023