suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Päiväkoti Karhi

  • Serviceställe

Päiväkoti Karhi ger dagvård på finska.

Besöksadress

Harvarvägen 17
00390 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 22.3.2023