suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Östra hemvårdsenheten

  • Serviceställe

Östra hemvårdsenheten betjänar invånarna i Botby gård, Botbyåsen, Botby, Kvarnbäcken, Östra centrum, Botbyhöjden, Marudd, Mellungsbacka, Ärvings, Gårdsbacka, Fallbacka, Östersundom, Björnsö, Husö, Sundberg, Stensböle och Tranbacka.

Besöksadress

Stensbölebågen 21
00940 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 29.5.2023