suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Östra barnskyddet, Östra centrum 2

  • Serviceställe

Östra barnskyddet, Östra centrum 2 betjänar i frågor kring socialt arbete för barnfamiljer.

Besöksadress

Östergatan 11, käyntiosoite: Tallinnan...
00930 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 23.3.2023