suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Östra barnskyddet, Östra centrum 2

  • Serviceställe

Östra barnskyddet, Östra centrum 2 betjänar i frågor kring socialt arbete för barnfamiljer.

Besöksinformation

Östergatan 11, käyntiosoite: Tallinnan...
00930 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 13.10.2021