suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Öppen arbetsverksamhet, hemvårdens stödgrupp KTR Valkka, Vallgård

  • Serviceställe

Öppen arbetsverksamhet, hemvårdens stödgrupp KTR Valkka, Vallgård betjänar i frågor kring socialvårdens rehabiliteringstjänster för arbete och sysselsättningstjänster.

Besöksadress

Rautalampivägen 2
00550 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 24.3.2023