suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Oljebekämpningsdepån

  • Serviceställe

Oljebekämpningsdepån är en depå för oljebekämpning.

Besöksadress

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 26.3.2023