suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Olarsbäckens servicebostäder

  • Serviceställe

Olarsbäckens servicebostäder (serviceboende med heldygnsomsorg) erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för klienter inom mental- och missbruksvården vars funktionsförmåga är väsentligt nedsatt. Enheten fungerar enligt principen ”bostad först”, det vill säga den lämpar sig för klienter som aktivt använder rusmedel.

Vi erbjuder alla våra klienter god och kvalitativ omsorg och handledning i en try ...

Besöksadress

Tjänster

Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 22.3.2023