suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Nuorten urapalvelut

  • Serviceställe

Nuorten urapalvelut betjänar i frågor kring uppsökande ungdomsarbete.

Besöksadress

Runebergsgatan 5 B, 8. krs
00100 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 11.5.2024