suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Norra verksamhetscentret för närståendevård

  • Serviceställe

Socialhandledare, tfn 09 310 46818, vardagar kl. 9–16

Besöksadress

Utängsgränden 3
00780 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 1.6.2023