suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad

Nordsjö fysioterapi

  • Serviceställe

Vi stödjer och vägleder dig i svårigheter med din fysiska funktionsförmåga och rörlighet.

Man söker sig till oss på grund av till exempel smärta, nedsatt funktionsförmåga, utskrivning från sjukhuset eller allvarligt funktionshinder.

I Nordsjö betjänar vi vuxna.

Du kan bli vår klient med en läkarremiss.

Nordsjö fysioterapienhet finns i Nordsjö central för hälsa och välbefinnande.

Besöksinformation

Kaffegränden 3
00980 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter om tjänsten

Ansvarig organisation

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad

Område

Helsingfors

Tillgängliga språk

finska
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 18.3.2023