suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Missbruksrehabilitering för familjer på dagtid

  • Serviceställe

Missbruksrehabilitering för familjer på dagtid (öppenvårdsrehabilitering för familjer) hjälper familjer med barn under 18 år där en eller båda föräldrarna har missbruksproblem.

Vi lägger upp rehabiliteringsprogrammet tillsammans med familjen. Syftet med programmet är att stödja ett liv utan rusmedel och föräldraskapet och att stärka familjens resurser. Behandlingen kan omfatta socialhandledning o ...

Besöksinformation

Kottbyvägen 13
00600 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter om tjänsten

Ansvarig organisation

Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Område

Helsingfors

Tillgängliga språk

finska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 8.12.2022