suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Minnestenen över grundläggningen av Gårdsbacka

  • Serviceställe

"Grundläggningsstenen" i Gårdsbacka i stadsdelen Mellungsby är ett rapakivi-flyttbock som försågs med två metallplattor 1964 när Gårdsbacka började byggas.

Texten på stålplattan lyder: "Tähän kivee ...

Läs mer

Besöksinformation

Portvägens och Portgrändens korsning, Mellungsby
00940 Helsingfors

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 20.9.2020