suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Minnesmärke över en ridhäst

  • Serviceställe

Det finns få uppgifter om detta märkliga minnesmärke. Verket är ett av Helsingfors äldsta minnesmärken och det ansluter sig till Botby gårds ägor. Det består av ett naturstensröse och ovanpå röset finns ett svart granitpostament. Marmorurnan som utsprungligen stod på postamentet var försvunnen en tid, men har nu returnerats på sin plats. På postamentet finns texten "9. Juni 1862".

Det finns många ...

Besöksadress

Skvallerbacken, Puotila, Vartiokylä
00910 Helsingfors

Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 12.8.2023