suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Metrodepån

  • Serviceställe

Metrodepån är en depå för kollektivtrafiken.

Besöksadress

Metrodepågränden 6
00880 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 20.8.2023