suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mellungsby räddningsstation

  • Serviceställe

Mellungsby räddningsstation är en räddningsstation.

Besöksadress

Borgsmedjevägen 6
00950 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 24.3.2023