suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mellersta hemvårdsenheten

  • Serviceställe

Mellersta hemvårdsenheten betjänar invånarna i Sörnäs, Berghäll, Hagnäs, Havshagen, Vallgård, Forsby, Alphyddan, Hermanstad, Fiskehamnen, Kottby och Böle.

Besöksadress

Rautalampivägen 2
00550 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 26.5.2023