suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Maskinverkstadsparken / Konditionspark för utomhusaktiviteter

  • Serviceställe

Maskinverkstadsparken / Konditionspark för utomhusaktiviteter lånar ut redskap för utomhusmotion.

Besöksadress

Ventilgränden
00520 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 17.3.2023