suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Malms verksamhetscenter

  • Serviceställe

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv.

Malms verksamhetscenter betjänar i frågor kring regionalt partnerskapsarbete.

Besöksinformation

Kyrkobyvägen 2
00700 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 1.4.2020