suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Malms missbrukarpoliklinik

  • Serviceställe

Vid Malms missbrukarpoliklinik får du hjälp med ditt alkohol-, läkemedels- eller drogberoende. Hos oss arbetar skötare, läkare, socialhandledare, socialarbetare, socialterapeuter, psykologer, familjeterapeuter, ergoterapeuter och erfarenhetsexperter.

Vi planerar vården och rehabiliteringen individuellt och använder olika behandlingsformer och metoder.

Du kan kontakta Malms missbrukarpoliklinik p ...

Besöksadress

Orrspelsgränden 6 A
00700 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 30.3.2023