suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Malms hälsostation

  • Serviceställe

Malms hälsostation betjänar invånarna i bland annat Bocksbacka, Smedsbacka, Mosabacka, Staffansslätten samt Nedre och Övre Malm.

Kontakta hälsostationen om du är orolig för din hälsa, får akuta symt ...

Läs mer

Besöksinformation

Talvelavägen 4
00700 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 26.1.2022