suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Malms fysioterapi

  • Serviceställe

Vi stödjer och vägleder dig i svårigheter med din fysiska funktionsförmåga och rörlighet.

Man söker sig till oss på grund av till exempel smärta, nedsatt funktionsförmåga, utskrivning från sjukhuset eller allvarligt funktionshinder.

I samma lokaler erbjuder vi även fysioterapi för barn och familjeträningsgrupper för gravida och föderskor som leds av en fysioterapeut.

Vuxna blir våra klienter med ...

Besöksadress

Talvelavägen 6, rak. 18 C
00700 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 10.6.2023