suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Malmgårds hälsostation

  • Serviceställe

Malmgårds hälsostation betjänar invånarna i Malmgård.

Kontakta hälsostationen om du är orolig för din hälsa, får akuta symtom eller behöver stöd med vården av en långvarig sjukdom.

Här på Malmgårds hälsostation arbetar bland annat hälsovårdare, sjukskötare och läkare.

Besöksadress

Löjtnantsvägen 12-14
00410 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 12.8.2023