suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Majparkens grupphem

  • Serviceställe

Majparkens grupphem erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Byholmsgränden 7 A
00580 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.5.2023