suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Maankäytön yleissuunnittelu, teknistaloudellinen suunnittelu

  • Serviceställe

Maankäytön yleissuunnittelu, teknistaloudellinen suunnittelu betjänar i planläggningsfrågor.

Besöksinformation

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 19.9.2020