suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lohjan ryhmäkoti Allikoti

  • Serviceställe

Lohjan ryhmäkoti Allikoti erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg.

Besöksadress

Ainogatan 2
08150 Lojo

Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde, Funktionshinderservice
Uppdaterad: 24.6.2024