suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lekplatsen Viiri (Tilkängen) / Konditionspark för utomhusaktiviteter

  • Serviceställe

Lekplatsen Viiri (Tilkängen) / Konditionspark för utomhusaktiviteter lånar ut redskap för utomhusmotion.

Besöksadress

Vinbärsgränden 1
00300 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 20.3.2023