suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lekparken Kasberget / Konditionspark för utomhusaktiviteter

  • Serviceställe

Lekparken Kasberget / Konditionspark för utomhusaktiviteter lånar ut redskap för utomhusmotion.

Besöksadress

Dvärgarnas stig 3
00820 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 22.3.2023