suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lekparken Ida

  • Serviceställe

Lekparkernaerbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för familjer med spädbarn, barn och skolelever.Verksamheten är på finska.

I lekparken har vårdnadshavarna och föräldrarna möjlighet att lära känna andra barnfamiljer och barnen har leksällskap. Barn och vuxna kan delta i planeringen och genomförandet av verksamheten tillsammans med ledarna.

Du kan värma up ...

Besöksadress

Ida Aalbergs väg 8
00400 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–16.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 20.8.2023